Викладач:  Андрійчук Іванна Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/297-alfavitnyi-filtr/a/2851-andriichuk-ivanna-petrivna

Електронний курс призначено для здобувачів третього рівня вищої освіти

     Опис дисципліни: у процесі вивчення курсу здобувачі третього рівня вищої освіти знайомляться із основними положеннями гуманістичних технологій освіти, способами реалізації особистісного підходу в процесі викладання навчальних дисциплін, особливостями особистісного та професійного становлення та мислення викладача. Вони набувають вміння володіти діагностикою особистісних характеристик, ставити ціль особистісного розвитку на основі вікових норм соціалізації особистості, визначати індивідуально-особистісний потенціал вихованців, можливості створення особистісно зорієнтованих педагогічних ситуацій засобами навчально-предметної діяльності. На належному методологічному рівні використовувати засоби контекстуалізації, діалогізації та ігротезації матеріалу. Застосовувати критерії для оцінки розвитку здобувачів, особистісно-розвиваючих можливостей заняття, власної ефективності.