Викладач:  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

Мета: Курс "Методологія науково-психологічних досліджень" спрямований на надання здобувачам третього рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», необхідного обсягу знань у галузі методології наукових досліджень, забезпечує підготовку їх до самостійного проведення науково-психологічного дослідження та написання дисертаційної роботи як кваліфікаційної наукової праці.

Ключові слова: наука, науково-психологічне дослідження, методологія, методи, методика дослідження.