Мета: Курс спрямований на надання здобувачам третього рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», необхідного обсягу знань у галузі методології наукових досліджень, забезпечує підготовку їх до самостійного проведення науково-психологічного дослідження та написання дисертаційної роботи як кваліфікаційної наукової праці.

Ключові слова: наука, науково-психологічне дослідження, методологія, методи, методика дослідження.
Викладач -  Шпак Марія Мирославівна - доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології розвитку та консультування
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка: 
http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/327-alfavitnyi-filtr/sh/2868-shpak-mariia-myroslavivna