Викладач: Кікінежді Оксана Михайлівна - доктор психологічних наук, професор кафедри психології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Викладач:  Свідерська Галина Мирославівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології розвитку та консультування. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 053 Психологія

 Мета:

Ключові слова: