Викладач:  Людмила Анатоліївна Кондрацька  - доктор педагогічних наук, професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу загальної підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта,  032 Історія і археології, 035 Філологія, 061 Журналістика, 091 Біологія, 103 Науки про землю, 231 Соціальна робота.

 Мета:

Ключові слова: