Викладач:  Литвин Любов Мирославівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім.В. Гнатюка 

Викладач : Бойко Марія Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти.


Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс "Менеджмент в освіті (Модуль 1: Управління економічною діяльністю закладів освіти)" призначено для вивчення модуля  "Управління економічною діяльністю закладів освіти" студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки всіх факультетів педагогічних спеціальностей.

У курсі розглядаються основні механізми та інструменти управління фінансово-економічною діяльністю в освітній сфері, моделі фінансової автономії закладу освіти, сучасні світові тенденції управління фінансово-економічною діяльністю в освітній сфері.
Ключові слова: фінансування освіти, кошторис школи, освітні субвенції, грантове фінансування, методи фінансування.