Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.023 Середня освіта (Мова і література (французька)).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з другої іноземної мови та зарубіжної літератури.
2. Кваліфікаційний екзамен з основної іноземної мови