Електронний курс «Англійська мова для здобувачів ЗВО немовних спеціальностей» є логічним продовженням та поглибленням знань та навичок, набутих під час вивчення  іноземної мови студентами немовних факультетів університету. Курс  складається з 3х модулів: «Основи ділової англійської мови», «Основи академічного письма» та «Основи науково-дослідної роботи». Метою курсу є досягнення здобувачами такого рівня мовної компетенції, яка б надала їм можливість правильно оформити необхідні ділові папери для працевлаштування чи навчання за кордоном, вести наукову дискусію, підготувати доповідь з теми власного дослідження та обговорити питання, що стосуються сфери професійного інтересу слухача з іноземними колегами.