Курс  призначений для студентів географічних та екологічних спеціальностей.

Метою курсу “Гідрологія” є вивчення водних об’єктів земної кулі (Світового океану, рік, озер, підземних вод, льодовиків, боліт), процесів, які протікають в них, взаємодія водних об’єктів з географічним середовищем та значення їх в господарстві. Формувати теоретичні знання, та практичні навички майбутніх спеціалістів-географів в області використання, збереження та відновлення водних ресурсів та водних об’єктів, розуміння місця та ролі води у природі та суспільстві.

Ключові слова: гвдрологія, водні обєкти, водні ресурси, гідролгічні процеси, гідрологічні явища.