Метою навчальної є формування у студентів знань про загальні засади педагогіки, теорію навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи.

Ключові слова: педагогіка загальна, структура та організація процесу навчання модель сучасного вчителя дидактичні системи навчання, метоли і форми організації навчання, закономірності і принципи навчання, види навчання, контроль за навчально-пізнавальною діяльністю.