Викладач: Юрій Павлович Франко - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни "Дослідження і проєктування спеціалізованих комп'ютерних систем" студентами 2 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)

Метою курсу «Дослідження і проєктування спеціалізованих комп’ютерних систем» є вивчення теоретичних основ методології та техніки побудови спеціалізованих комп’ютерних систем. Курс призначений для теоретичного та практичного ознайомлення студентів із розробкою побудови спеціалізованих комп’ютерних систем, створення телекомунікаційних мереж, пристроїв збору та обробки інформації, а також побудови на їх основі автоматизованих систем збору інформації та керування різноманітними об’єктами.

 Ключові слова: спеціалізовані комп'ютерні системи, інформаційні моделі СКС, методи оцінки проєктів, системний підхід, проектування СКС.