Викладач: Юрій Павлович Франко - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки

 Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти спеціальності 015.039 Професійна освіта (Цифрові технології)

У курсі вивчаються  вміння та компетенції для управління системними ресурсами комп’ютерів та комп’ютерних мереж; здобуття базових навичок практичної роботи в якості системного адміністратора; технічні канали витоку інформації, шляхи деструктивного впливу на інформацію та засоби її обробки; застосування заходів та засобів, спрямованих на технічний захист інформації  на об’єктах інформаційної діяльності..

Ключові слова: системний адміністратор, системне та мережеве адмініструваннясервер, захист комп'ютерних мереж, технічні канали витоку інформації.