Викладач: Тютюнник Ірина Святославівна – кандидат мистецтвознавства, доцент  кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Мета:

Ключові слова: