Викладач: Кальба Ярослава Євгеніївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології. Науковець ТНПУ ім.В.Гнатюка  

Обов'язкова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014 "Середня освіта" та 015 "Професійна освіта"

 Метою викладання навчальної дисципліни "ПСИХОЛОГІЯ (Вікова та педагогічна психологія”) є озброїти майбутніх вчителів знаннями закономірностей психічного розвитку і формування особистості підростаючої людини в процесі її навчання і виховання в загальноосвітній і професійній школі, вміннями самостійно визначати потенційні можливості і тенденції розвитку в учнів творчих здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності, своєчасно вивчати причини відставання в навчанні, негідної поведінки окремих учнів, визначати найбільш ефективні шляхи подолання цих явищ.

Ключові слова: вікова психологія, педагогічна психологія, онтогенез, віковадинаміка психічного розвитку, вікові кризи, психологія навчання, психологія виховання, сензетивні періоди розвитку.