Метою навчального курсу «Експериментальні методи дослідження напівпровідників» є висвітлення основних знань про методи експериментального дослідження будови та властивостей напівпровідників. Курс спрямований на формування у здобувачів вищої освіти ряду загальних, інтегральних та фахових компетентностей. У результаті вивчення навчального курсу магістрант буде знати: основні методи експериментального дослідження будови та властивостей напівпровідників, історію розвитку, сучасний стан, найважливіші досягнення та перспективи розвитку фізики напівпровідників, вміти: проводити експериментальне дослідження будови та властивостей напівпровідників.