Викладач:  Миколенко Тетяна Михайлівна  - кандидат філологічних наук, викладач кафедри української мови та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки факультету філології і журналістики

 Мета:

Ключові слова: