Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу факультету фізичного виховання. Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з актуальними проблемами та науковими положеннями сучасної педагогічної та вікової психології; забезпечити засвоєння майбутніми фахівцями знань про закономірності психічного розвитку і формування особистості на різних етапах її онтогенезу та в умовах організованого навчання і виховання.

Ключові слова: психічний розвиток, розвиток особистості, психологічний вік, вікова періодизація, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, психологічні новоутворення, вікова криза, сензитивні періоди розвитку, виховання, самовиховання, научіння, учіння, навчання, научуваність, мотив, мотиваційна сфера, педагогічна діяльність, особистість педагога.