Викладач:    Басістий Павло Васильович – кандидат технічних наук, доцент.
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/299-alfavitnyi-filtr/b/2928-basistyi-pavlo-vasylovych


 Електронний курс призначено для студентів
 Мета: Формування базових фізичних знань по основним фізичним явищам і процесам для розв'язання різних задач у професійній діяльності; освоєння методів фізичних досліджень, сучасного фізичного мислення і формування вмінь аналітичного мислення.
 Ключові слова: квантова фізика, фотоефект, ядро, атом, квантові числа, стала Планка.