Курс загальної фізики "Молекулярна фізика та термодинаміка" для студентів спеціальності "Фізика" фізико-математичного факультету Тернопільського національного упедагогічного університету ім. В Гнатюка.