Курс «Аналіз даних» зорієнтований на підготовку спеціаліста у вищих закладах освіти та формування  основ аналізу даних з використанням теорії ймовірності та матстатистики. 

Метою курсу є формування навиків опрацювання даних з використанням наявного програмного забезпечення та використання  знань, вмінь, навичків у професійній діяльності.

Ключові слова: інформація,  дані, кореляційний аналіз, регресія, статистика.