Викладач:  Галина Михайлівна Голіней - кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 4 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія).

У курсі розглядаються загальні закономірності та наслідки еволюції, проблеми мікро- та макроеволюції.

Ключові слова: еволюція, видоутворення, мікроеволюція, макроеволюція