ВикладачУдич Зоряна Ігорівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки педагогічних усіх психолого-педагогічних спеціальностей, у кого науковим керівником є Удич З.І.

Мета: надання консультативної підтримки студентам щодо організації наукової діяльності, проведення психолого-педагногічного експерименту, підготовки доповідей, написання наукових статей, курсових та дипломних робіт. 

Ключові слова: наукова робота, види наукових роботі та їх структура, психолого-педагогічний експеримент, редагування, науковий стиль мовлення, академічна доброчесність, самоцитування ін.