Викладач Вихор Світлана Теодозіївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності "Дошкільна освіта".

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Ґендерна педагогіка» є вивчення основ ґендерної педагогіки, усвідомлення її сутності, засадничих принципів та визначення механізмів забезпечення рівноправ’я у навчально-виховному процесі, формування ґендерної компетентності у майбутніх вихователів та впровадження ними ґендерного підходу в практику роботи дошкільних закладів згідно до чинних державних документів на засадах НУШ.

Ключові слова: ґендер, ґендерні стереотипи, ґендерна педагогіка