Викладач:
 

 Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності

 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Фотографія та візуальні практики)
022 Дизайн (Дизайн середовища)
022 Дизайн (Графічний дизайн)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво 

Мета:

Ключові слова: