Метою навчальної дисципліни є забезпечити засвоєння теоретичних основ порівняльної педагогіки, сформувати досвід аналізу тенденцій і закономірностей розвитку освіти в різних країнах, уміння виявляти співвідношення загальних тенденцій та особливостей становлення національної системи освіти.

Ключові слова: порівняльна педагогіка, методологічної основи порівняльної педагогіки, методи порівняльно-педагогічного дослідження, теоретичні концепції порівняльної педагогіки, сучасні світові системи освіти.