Викладач: Лещук Галина Василівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. Науковці ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка), 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта), 073 Менеджент (Управління навчальним закладом), 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 011 Освітні, педагогічні (Соціальна педагогіка), 016 Спеціальна освіта (Інклюзивна освіта), 073 Менеджент (Управління навчальним закладом), 231 Соціальна робота (Соціальне адміністрування у громаді)..

Метою навчальної дисципліни є забезпечити засвоєння теоретичних основ порівняльної педагогіки, сформувати досвід аналізу тенденцій і закономірностей розвитку освіти в різних країнах, уміння виявляти співвідношення загальних тенденцій та особливостей становлення національної системи освіти.

Ключові слова: порівняльна педагогіка, методологічної основи порівняльної педагогіки, методи порівняльно-педагогічного дослідження, теоретичні концепції порівняльної педагогіки, сучасні світові системи освіти.