ВикладачМоскалюк Наталія Володимирівна  - кандидат педагогічних наук, викладач кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). 

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Метою курсу є допомогти студентам поглибити знання, вміння і навички набуті студентами під час засвоєння теоретичного матеріалу, вивчати зразки рослин незалежно від пори року, морфологічну будову рослин, їх поширення і розмноження, основи екології та особливості раціонального використання рослин і продуктів рослинного походження на благо людини.

Ключові слова: гербарій, гербарний аркуш, рослина, фонд.