Викладач - Сеньовська Надія Леонідівна, кафедра педагогіки та менеджменту освіти:

1) http://tnpu.edu.ua/faculty/IPP/senovska-nad-ya-leon-d-vna.php?clear_cache=Y

2) http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/320-alfavitnyi-filtr/s/2873-senovska-nadiia-leonidivna

Курс призначений для студентів 2 курсу факультету філології і журналістики, спеціальності 014.01 (Українська мова і література)

Це обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Мета - забезпечити засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес; формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність; забезпечити засвоєння студентами теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

Ключові слова: навчання, виховання, освіта, викладання, учіння, самоосвіта, самовиховання; методи педагогічного дослідження; цілі, зміст, методи, засоби і форми освітнього процесу; суб’єкти педагогічного процесу; технології навчання і виховання; інклюзивна освіта; диференційоване викладання та оцінювання; дистанційне навчання, навчання офлайн та онлайн.