Викладач: Чорний Віктор Зіновійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. Володимира Гнатюка 
Викладач:  Громяк Мирон Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.08 Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки), 014.08 Середня освіта (Фізика, англійська мова і література), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів), 122 Комп’ютерні науки (Digital-аналітика)

Курс передбачає вивчення базових понять та методів математичного аналізу, пов'язаних з числовими послідовностями і дійсними функціями дійсного аргументу, обчисленням їх границь та дослідженням останніх на неперервність.

Ключові слова: числова послідовність, збіжність, граничний перехід, підпослідовність,функція, границя, неперервність.