Курс "Експериментальні методи в сучасній психології" призначений для студентів магістратури першого року навчання спеціальності "Психологія". Мета курсу: поглиблення знань магістрантів щодо застосування експериментальних методів в дослідженні психіки людини з урахуванням сучасного стану розвитку психології, а також розвиток вмінь і навичок проведення експериментально-дослідницької роботи.

Ключові поняття: методика, метод, експериментальний метод, експеримент, дослідницька програма.