Курс "Експериментальна психологія" призначений для студентів другого року навчання спеціальності "Психологія". Мета курсу: ознайомити студентів із методологією психологічного експерименту, сприяти  засвоєнню ними нормативів наукового мислення, сформувати навички планування, проведення, інтерпретації та узагальнення результатів психологічних експериментів.

Ключові слова: експеримент (природний, лабораторний, констатувальний, формувальний),  гіпотеза, експериментальні змінні (залежна, незалежна, зовнішня), артефакт, валідність, експериментатор, досліджуваний, експериментальний план.