Викладач:  Кравчук Василь Ростиславович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри  математики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Викладач:  Солонецька (Гоменюк) Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач, завідувач кафедри математики та методики її навчання . Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.
Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), .

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика).

Мета:

Ключові слова: