Курс "Алгебра та геометрія"

Викладач: Бондар Іванна Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук; доцент кафедри математики та методики її навчання.

Курс "Алгебра та геометрія" відноситься до основних дисциплін циклу професійної підготовки студентів фізико-математичного факультету.

Особистий профіль на сайті ТНПУ.