Курс "Алгебра та геометрія"

Викладач:  Галан Василь Данилович – кандидат фізико-математичних наук; доцент.

Особиста сторінка на сайті бібліотеки ТНПУ - Галан В. Д.

Курс "Алгебра та геометрія" відноситься до основних дисциплін циклу професійної підготовки студентів фізико-математичного факультету.