Курс «ОДД» базується на сучасних концептуальних підходах до організації і проведення дозвілля дітей, молоді у соціумі. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, зокрема: опанування системою знань про сутність дозвілля, структуру, принципи, види і форми дозвіллєвої діяльності, культурно-історичні витоки організації дозвілля в Україні і за рубежем.

Мета: ознайомлення студентів з основними методами та технологіями соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля.

Завдання: поглиблення, розширення, закріплення знань, умінь та навичок з теорії дозвіллєвої діяльності; формування стійкого інтересу до творчої соціальної роботи у сфері дозвілля; опанування методикою та технологією соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля.

Ключові слова: дозвілля, принципи, види і форми дозвіллєвої діяльності.