Викладач:  Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та суспільних наук, член-кореспондент НАПН України. Ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 
Викладач: 
Киданюк Андрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач: Гевко Вікторія Романівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 014.03 Середня освіта (Історія та англійська мова), 014.03 Середня освіта (Історія та правознавство), 032 Історія та археологія, 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Мета:

Ключові слова: