Вступ до слов'янської філології.  Для студентів спеціальності 6.020303-українська мова і література.

   У курсі подаються відомості про слов'янські мови і їх носіїв у сучасному світі, а також інформація про життя слов'ян у давнину, про винекнення у них писемності. Вивчаються питання походження слов'ян, їх розселення, розглядаються проблеми сучасної славістики.

   Ключові слова: адстрат, астериск, порівняльно-історичний метод, праслов'янська мова, філологія.