Даний курс спрямований на забезпечення студентів, які вивчають англійську мову, професійно орієнтованими знаннями, уміннями та спонукатиме до розв'язання конфліктних ситуацій у вербальний спосіб без застосування насилля. Навчання залагодження конфліктів для майбутніх психологів включатиме у себе переговори, медіацію, прийняття рішень, яке дозволить всім сторонам конфлікту бути залученим у пошук мирного розв'язання сварки. "Англійська мова для професійно-орієнтованого спілкування в конфліктних ситуаціях"  базується на науковому дослідженні змісту і структури методологічної моделі процесу навчання майбутніх психологів професійно орієнтованої англійської мови для спілкування у конфліктних ситуаціях.