Викладач: Кравець Володимир  Петрович  – доктор педагогічних наук, дійсний член (академік) НАПН Українипрофесор кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 

 Мета:

Ключові слова: