Викладач: Закордонець Наталія Іванівна -  кандидат педагогічних наук, доцент. 

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни Іноземна мова (англійська) студентами І - ІІ курсів хіміко-біологічного факультету та географічного факультету. 

Мета курсу полягає у формуванні необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленими завданнями майбутньої професійної діяльності студента.

Ключові слова: англійська мова, туризм, комунікативна компетенція.