Друга іноземна мова (англійська)” – це навчальна дисципліна, яка має комунікативну спрямованість і виступає невід’ємною складовою циклу професійної підготовки філолога.

Мета курсу — удосконалення іншомовної мовленнєвої компетентності студентів, узагальнення й систематизація одержаних студентами мовних знань, глибока робота з іншомовною лексикою та граматичними конструкціями для того, щоб створити міцну базу для здійснення комунікативних функцій в різноманітних ситуаціях спілкування, подальшого використання набутих навичок в процесі оволодіння англійською мовою.

ключові слова: друга іноземна мова у ВНЗ, іншомовна  компетентність