http://tnpu.edu.ua/faculty/inozemnimovy/m-yaskovskiy-mikhaylo-vstakhovich.php?clear_cache=Y

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/315-alfavitnyi-filtr/m/3290-miaskovskyi-mykhailo-yevstakhovych

Курс основної дисципліни "Практична граматика німецької мови" для студентів І курсу передбачає здобуття знань та вмінь з граматики, засвоєння граматичного матеріалу та вміння коректно та належно його застосовувати в усному та писемному мовленні. Комунікативна мета викладання німецької мови вимагає зв’язку граматичної роботи у вирішенні комунікативних завдань. Граматична робота стає інтегрованою складовою розвитку усіх мовних навичок.

Ключові слова: SYNTAX, VERB, SUBSTANTIV. ARTIKEL, ADJEKTIV, PRONOMEN, ADVERB, PRÄPOSITION, ZAHLWORT