Викладач – Кушнір Оксана Василівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики:

http://tnpu.edu.ua/faculty/fililog/kushn-r-oksana-vasil-vna.php

Науковець ТНПУ:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/2989-kushnir-oksana-vasylivna

Курс «Журналістський фах: аналітична журналістика і кореспондентська діяльність» є обов’язковою дисципліною професійної підготовки студентів II курсу спеціальності 061 «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Мета навчальної дисципліни ознайомлення студентів із прийомами і методами причинно-наслідкового, прогностичного, оцінного аналізу подій, процесів, ситуацій, явищ з різних сфер життя суспільства, які необхідні у процесі журналістської діяльності; вироблення у студентів професійних навичок у галузі аналітичної журналістики на основі засвоєння ними теоретичних та практичних знань про особливості використання аналітичних методів і творення аналітичних жанрів у медіа різних форматів; оволодіння методикою створення якісного аналітичного медіапродукту на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення, ефективного його просування на різних медіаплатформах.

Ключові слова: аналітична журналістика, аналітичні методи; журналістський жанр, класичні жанри, кореспонденція, коментар, рецензія, стаття, лист, огляд, огляд ЗМІ, журналістське розслідування, новітні аналітичні жанри; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.