Викладач:  Кушнір Оксана Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістикиНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Поплавська Наталія Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Біла (Драган-Іванець) Наталія Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка. 

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

Мета навчальної дисципліни ознайомлення студентів із прийомами і методами причинно-наслідкового, прогностичного, оцінного аналізу подій, процесів, ситуацій, явищ з різних сфер життя суспільства, які необхідні у процесі журналістської діяльності; вироблення у студентів професійних навичок у галузі аналітичної журналістики на основі засвоєння ними теоретичних та практичних знань про особливості використання аналітичних методів і творення аналітичних жанрів у медіа різних форматів; оволодіння методикою створення якісного аналітичного медіапродукту на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення, ефективного його просування на різних медіаплатформах.

Ключові слова: аналітична журналістика, аналітичні методи; журналістський жанр, класичні жанри, кореспонденція, коментар, рецензія, стаття, лист, огляд, огляд ЗМІ, журналістське розслідування, новітні аналітичні жанри; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.