Викладач:  Цідило Іван Миколайович - доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки доктора філософії (PhD)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 1 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 011 Освіта, педагогічні науки, 015 Професійна освіта, 035 Філологія.

У курсі вивчаються  основні принципи, умови, вимоги, способи та засоби використання технологій E-learning для розробки дистанційних навчальних курсів, що можуть бути включені в єдину систему Навчального центру з дистанційного навчання..

Ключові слова: дистанційне навчання, технології E-learningмультимедійні курси, Web-CD-технології, мультимедійні додатки, семантичний аналіз.