Викладач: Олександр Богданович Ящик  – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Курс «Автоматизовані системи організаційного управління» є однією із навчально-

професійних дисциплін спеціальності, яка формує професійні знання майбутніх фахівців в галузі

комп’ютерних технологій. Вивчення курсу забезпечує ознайомлення студентів з автоматизованими

системами управління (АСУ), які в умовах наявності випадкових перешкод забезпечують

оптимізацію та прискорення певного процесу на основі автоматизації як системи управління, так і

інформаційних систем. Головною метою викладання курсу «Автоматизовані системи

організаційного управління» є вивчення основних етапів розробки і впровадження автоматизованих

систем організаційного управління, опанування студентами практичних та теоретичних основ

автоматизації інформаційних систем, ознайомлення з принципами побудови управлінських систем

управління, засвоєння навичок роботи в системі «ПАРУС – Адміністратор» та «UA-Бюджет».

Предметом курсу «Автоматизовані системи організаційного управління» є вивчення організаційних,

математичних, прикладних, лінгвістичних технічних методів та засобів, освоєння теоретичних

основ та придбання практичних навичок по проектуванню апаратних і програмних засобів в галузі

автоматизації організаційних систем управління. Завдання вивчення дисципліни є теоретична та

практична підготовка студентів з питань основи автоматизації інформаційних систем управління,

ознайомлення з основними можливостями програм «ПАРУС – Адміністратор» та «UA-Бюджет»,

дослідити структуру головного меню, призначення і використання його складових частин в питання

автоматизації систем управління.