Електронний курс "Систематика рослин" призначений для студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 014.06 Середня освіта (Хімія) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки). Метою курсу є ознайомити студентів з основними таксономічними одиницями сучасної систематики рослин та їх ієрархією; особливостями систематичного положення, морфологічної будови, циклів розвитку, поширення, значення та філогенії грибів, водоростей, лишайників, вищих спорових і насінних архегоніальних рослин; особливостями класифікації, головними діагностичними ознаками та народногосподарським значенням основних родин, родів та видів із класів Дво– та Однодольних рослин відділу Покритонасінні (Квіткові).

Ключові слова: систематика рослин, таксономія.