Викладач -  Маркович Марія Йосипівна  - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

Мета:

Ключові слова: