Викладач: Курант Володимир Зіновійович - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:   Горин Оксана Ігорівна - доктор філософії (PhD), асистент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.06 Середня освіта (Хімія).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія).

Мета:

Ключові слова;