Електронний курс "Фізична хімія" для студентів спеціальностей 014.06 Середня освіта (Хімія) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Метою курсу є вивчення закономірностей перебігу хімічних процесів в різних умовах і фізичних явищ, які їх супроводжують.

Ключові слова: фізична хімія, термодинаміка, фазові рівноваги, ідеальні і реальні розчини, електрохімія, кінетика, каталіз, адсорбція.