Електронний курс "Неорганічна хімія" призначений для вивчення навчальної дисципліни студентами 1 та 2 курсу (2, 3 семестр) зі спеціальності 014.06 Середня Освіта (Хімія).

Метою курсу є  вивчення властивостей елементів та неораганічних речовин в об'ємі, достатньому для вільного опануванння матеріалом з відповідних розділів шкільної хімії і для подолання проблем, пов'язаних з вивченням в подальшому інших хімічних дисциплін, необхідних для формування висококваліфікованого вчителя в сучасній школі.

Ключові слова: хімічний елемент, атом, проста речовина, метали, неметали, хімічні властивості.