Викладач: Столяр Оксана Борисівна  - доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Вибіркова дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Мета: 

Наука молекулярна біологія є складовою молекулярного підходу до вивчення живого і тісно пов’язана із іншими дисциплінами, що вивчають молекулярні основи біологічних процесів та складають фундамент біологічних наук. Молекулярна біологія з’ясовує молекулярні основи процесів, що відбуваються у різних клітинних компартментах та, у своєму взаємозв’язку, забезпечують всі прояви життєдіяльності та їх регуляцію у відповідь на зовнішні і внутрішні сигнали. 

Метою навчальної дисципліни є забезпечення спеціалістів фундментальними основами знань про молекулярні механізми загальних біологічних процесів, а саме: матричних синтезів ДНК, РНК, протеїнів; принципи структурної організації надмолекулярних комплексів цих біополімерів, що реалізують біологічні функції.

Ключові слова