Викладач:   Гладюк Микола Миколайович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності  014.06 Середня освіта (Хімія), 014.05 Середня освіта (Біологія) та 014.15 Середня освіта  (Природничі науки).

Мета курсузабезпечити методичну підготовку студентів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах: формування методичної системи теоретичних знань і практичних умінь здійснення навчання хімії. Метою курсу є  формування предметної  та методичної компетенцій майбутніх вчителів хімії, необхідних для успішної педагогічної діяльності в сучасній загальноосвітній школі.

Ключові слова: хімія, методика навчання, зміст та структура шкільного курсу хімії; форми, методи та засоби навчання; методика формування основних хімічних понять в загальноосвітній школі; техніка та методика хімічного експерименту; розв"язування розрахункових задач з хімії.